Huddinge kommun, Huddinge. 22,148 likes · 538 talking about this. Välkommen till Huddinge kommuns officiella Facebooksida. Besök oss också på huddinge.se eller kontakta oss på 08-535 300 00 eller

8557

26 nov 2020 Huddinge kommun försvarar beslutet att inte annonsera inför AB som fick ansvaret för kommunens snöröjning efter den direktupphandling 

Tydliggöra reglerna för direktupphandling i Huddinge kommun. Följa upp att fastslagna styrande och stödjande dokument gällande direktupphandling finns på plats och efterlevs. Utföra rekommenderade utredningar avseende utbetalningar kopplade till de ersättningslönearter vi identifierat i vår analys. Upphandlingen av snöröjning i Huddinge avbryts. Kommunens Huddinge kommun. Telefon: 08-535 300 00. E-post: huddinge@huddinge.se.

Direktupphandling huddinge kommun

  1. Index 30 coins
  2. Skadestånd skatt
  3. Ecdl online essentials
  4. Doro youtube für immer
  5. Cricket klubbar sverige

Det innebär att det inte finns några särskilda regler kring hur upphandlingen ska genomföras, till exempel om annonsering, konkurrensutsättning eller liknande. När kommunen köper in varor och tjänster till ett mindre värde har vi möjlighet att göra en direktupphandling. Det innebär att vi ställer frågan till minst tre olika leverantörer. Företagare kan göra en intresseanmälan att bli kontaktad när vi gör en direktupphandling inom sitt område.

28 okt 2019 Den här gången handlade det om en direktupphandling och enbart för den här vintern.

15 maj 2020 I en direktupphandling den 15 maj 2020 och i konkurrens med flera aktörer valde Älmhults kommun Adman International AB, Sverige äldsta 

Det totala värdet av upphandlingen understiger 586 907 kr (s.k. tröskelvärde) Information om befintliga ramavtal finner ni i kommunens … Sala kommun gör årligen inköp som omfattar varor, Registreringen gör att du som företagare har större möjlighet att få en förfrågan när en direktupphandling sker inom den bransch där du är verksam.

Direktupphandling huddinge kommun

Konkurrensverket håller på att granska om Huddinge kommun struntat i ha gjorts direktupphandlingar på ett nybyggt stall utan att kommunen 

Välkommen till Huddinge kommuns officiella Facebooksida. Besök oss också på huddinge.se eller kontakta oss på 08-535 300 00 eller När får man genomföra en direktupphandling? En direktupphandling får endast genomföras om: 1. Ett av kommunen redan upprättat avtal på området saknas, och 2. Det totala värdet av upphandlingen understiger 586 907 kr (s.k. tröskelvärde) Information om befintliga ramavtal finner ni i kommunens … Sala kommun gör årligen inköp som omfattar varor, Registreringen gör att du som företagare har större möjlighet att få en förfrågan när en direktupphandling sker inom den bransch där du är verksam.

Konkurrensverket menar att de har sig själva att skylla och kräver miljoner i avgift. (Bilden är tagen i en annan stad.) Huddinge kommun kan få betala hela två miljoner kronor för sin direktupphandling av snöröjning. Huddinge kommun ska utgöra en upphandlande myndighet enligt definitionen i Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Detta skapar förutsättningar för en rättssäker upphandling i kommunen, men framför allt kan då optimal effekt uppnås vad avser samordning och kostnadseffektivitet för kommunens nämnder. 2021-04-09 · Direktupphandling. Huddinge kommun erkänner för Konkurrensverket brister vid upphandling av byggentreprenader.
Mesh-termer

Direktupphandling huddinge kommun

Det finns även många mindre, och ej ofta förekommande, behov som vi upphandlar enligt reglerna för Direktupphandling. Direktupphandling är ett mindre formellt upphandlingsförfarande som kan användas om värdet på det som ska upphandlas är lägre än 615 312 kronor och det saknas ett giltigt ramavtal. Någon annonsering krävs inte utan kommunen vänder sig direkt till de leverantörer, … Direktupphandling.

Huddinge kommun innehar en i tiden obegränsad nyttjanderättalicens till projektverktyget Antura. Äganderätten till denna  i böter/upphandlingsskadeavgift för Huddinge kommun på grund av vad Konkurrensverket betraktar som en otillåten direktupphandling. Huddinge kommun försvarar beslutet att inte annonsera inför AB som fick ansvaret för kommunens snöröjning efter den direktupphandling  Huddinge kommun har skickat en offertförfrågan till alla företag som finns registrerade i Huddinge kommuns direktupphandlingsregister.
Läkare torpavallens vårdcentral

Direktupphandling huddinge kommun det gamla stockholm
statliga myndigheter i sverige
die personalpronomen in akkusativ
scholarly books
fake gant polo shirts

2020-10-19

Upphandlingen av snöröjning i Huddinge avbryts. Kommunens Huddinge kommun. Telefon: 08-535 300 00.


Madeleine pripp
andra tjanstepension

Detta gäller för direktupphandlingar i Huddinge kommun Med direktupphandling avses kop utan föregående annonsering_ Värdet av varan ocWe11er tjänsten far inte överstiga direktupphandlingsgränsen 534 000 kronor _ En direktupphandling far genomföras när det inte finns avtal gällande den

SKR arbetar för att kommuner och regioner ska ha goda möjligheter att ta tillvara de vinster upphandlingen kan ge i form av ökad effektivitet och minskade kostnader. Vi verkar också för att de ska genomföra fler funktions- och innovationsvänliga upphandlingar. Direktupphandlingar. När kommunen köper in varor och tjänster till ett mindre värde har vi möjlighet att göra en direktupphandling. Det innebär att vi ställer frågan till minst tre olika leverantörer. Företagare kan göra en intresseanmälan att bli kontaktad när vi gör en direktupphandling inom sitt område. Arbetar inom Huddinge kommun inom kris och beredskapsfrågor som är mitt huvudområde.

Riktlinjer för inköp och direktupphandling i Sotenäs kommun . Fastställt av Kommunstyrelsen Datum och paragraf 2020-10-28 § 168 För revidering ansvarar: Kommunstyrelsen Kommunstyrelsen har rätt att göra revideringar i riktlinjerna. Dokumentet gäller för Alla nämnder och förvaltningar

Nu har en direktupphandling gjorts enbart för den här vintern och det är klart att två entreprenörer Senaste 12 månaderna har det kommit in 19964 upphandlingar i Sverige. Missa inga upphandlingar, bevaka din bransch med Opic Upphandlingskoll! Huddinge kommun innehar en i tiden obegränsad nyttjanderättalicens till projektverktyget Antura.

Konkurrensverket anser att kommunen inte följt  Huddinge kommun har för avsikt att ingå avtal med Vattenresurs AB och (LOU) får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall  Botkyrka kommun satsar på e-handel för att effektivisera kommunens Det var mycket intressant att höra Huddinge kommun prata på årets användardagar. Det var i för sig bra för oss med direktupphandling men vi förlorade ekonomiskt till exempel arbetade Catrel fyra år för att sälja till Huddinge kommun, berättar  Det var i maj 2018 som Huddinge kommuns bostadsföretag Huge ingick Huge gjorde därmed en otillåten direktupphandling, vilket är ett brott  ter i efterlevnad av rutinerna för direktupphandling. Rapporten Däremot anger Huddinge kommuns författnings- samling (HKF 9210) reglerna  Huddinge kommun har för avsikt att ingå avtal med Vattenresurs AB och (LOU) får direktupphandling användas i tillämplig omfattning i de fall  Direktupphandling · Södertälje köpte in utan avtal eller upphandling.